Megahouse - One Piece - Portrait.Of.Pirates SA-Maximum - Roronoa Zoro (Sanzen Sekai)

Megahouse - One Piece - Portrait.Of.Pirates SA-Maximum - Roronoa Zoro (Sanzen Sekai)

Sold Out

From the One Piece anime, Roronoa Zoro joins the Portrait of Pirates SA-Maximum line sculpted performing his Sanzen Sekai attack.

View Full Details